Bedrijfsjubileum

MNR

Bedrijfsjubileum

1021 Views0 Comments

Bedrijfsjubileum


Praveen Film Studio heeft een opname verzorgd van de viering van het 15-jarig bedrijfsjubileum van het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) in Den Haag.

Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdag 24 november 2022 aanwezig bij de lustrumbijeenkomst van het Multicultureel Netwerk Rijk (MNR). Dit netwerk is opgericht om collega’s met een dubbele culturele achtergrond samen te brengen en om cultureel diversiteitsbeleid en inclusie te stimuleren en te bevorderen.

Het netwerk MNR begon in 2007 klein, vanuit energie en motivatie van enkele collega’s. Een van de oprichters Sharda Kamaansing, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK: “Het MNR organiseert onder andere bijeenkomsten waar ook collega’s met een dubbele culturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Voor ons als filmteam een leuke en bijzondere ervaring om dit bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den haag te mogen filmen.

Op de website van MNR is dit nog na te lezen:
https://www.multicultureelnetwerkrijksambtenaren.nl/2022/11/25/koningin-maxima-bij-lustrumviering-mnr/

Wilt u ook een bedrijfsfilm, lustrum, personeelsfeest of een speciale bijeenkomst gefilmd hebben?
Meld u dan aan via https://praveenfilmstudio.com/contact/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

bedrijfsjubileum
bedrijfsjubileum
bedrijfsjubileum
bedrijfsjubileum
Facebook
Instagram