Disclaimer

Inhoudsopgave

Disclaimer


Praveen Film Studio, onderdeel van Sira Wedding World (Kamer van Koophandel: 27246984), hierna benoemt als Praveen Film Studio, verleent u hierbij toegang tot de website website en nodigt u uit de hier aangeboden Soort af te nemen.

Praveen Film Studio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Praveen Film Studio spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden soort  informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Praveen Film Studio.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praveen Film Studio, Sira Wedding World nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praveen Film Studio, Sira Wedding World.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Praveen Film Studio, Sira Wedding World, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op het ruwe film- en audiomateriaal liggen auteursrechten, exploitatierechten en is alleen overdraagbaar als dit expliciet is vermeld in een overeenkomst. Tevens geldt er een maximum van 4 uren van het ruwe videomateriaal afkomstig van de hoofdcamera.

Alle videobeelden geplaatst op Instagram, tik tok, youtube en facebook zijn volledig eigendom van Praveen Film Studio, Sira Wedding World en kan niet opgeeist worden door enige partij.

Dit geldt voor Reels, Stories en audio materiaal geplaatst door Praveen Film Studio.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
laatste aanpassing: 24-04-2022
Facebook
Instagram